افزایش ۳۵۲ درصدی سرانه ایتام شهرستان خرمدرهبه گزارش ایرنا، هدایت صفری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای مدیران استان در شهرستان خرمدره افزود: شاخص اصلی توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی مددجویان تحت حمایت این نهاد زمینه‌سازی برای مداخله و مشارکت خیران در فرآیند خدمت‌رسانی به جامعه هدف آن است.
وی اظهار کرد: خروجی اثربخش کار کمیته امداد در حوزه توانمندسازی با کار جهادی، مجاهدانه و ارزشی محقق می شود و باید با تحلیل، ارزیابی صحیح برنامه‌ها مزیت رقابتی در بخش‌های مختلف به‌منظور بهبود مستمر در کار و دستیابی به اهداف توانمندسازی این نهاد باکار جمعی و تیمی ایجاد شود.
صفری ، شاخص مهم دیگر در توانمندسازی خانوارهای مددجویی تحت حمایت این نهاد را ایجاد شغل عنوان کرد و افزود: باید با شناسایی استعداد، توانمندی گروههای مختلف و هدایت آنها به سمت تولید و اشتغال روحیه خوداتکایی آنها تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: با شناسایی پتانسیل‌های موجود در شهرستان خرم دره در حوزه ایجاد طرح‌های اشتغال دانش‌بنیان برای مددجویان مستعد شناسایی‌شده فعالیت جدی‌تری انجام شود.
هم اکنون سه هزار و ۲۰۰ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان قرار دارند و میانگین سرانه دریافتی ماهانه ایتام نیز از محل کمک حامیان بیش از ۲۵۹ هزار تومان و فرزندان محسنین بیش از ۱۳۰ هزار تومان است
به گزارش ایرنا، هم اکنون ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیت ۳۹ هزار نفر از خدمات مستمر و غیرمستمر کمیته امداد استان زنجان برخوردار هستند و این تعداد شامل ۱۳ هزار زن سرپرست خانوار ، ۱۷هزار سالمند ، ۳ هزار و ۷۰۰ دانشجو و دانش ‌آموز و ۶۵۹ بیمار خاص و سرطانی است.
۷۳۲۰/۶۰۸۵
خبرنگار: اعظم شامی ** انتشار: رویا رفیعیانتهای پیام /*


مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید