تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد به دلیل شیوع کرونا

به گزارش ایسنا، در متن این نامه اشاره شده است که با توجه به اینکه شیوع کرونا در سراسر دنیا موجب برهم خوردن شرایط کسب و کارها شده است و در ایران نیز تحریم ها، شرایط تولید و تجارت را دشوارتر کرده است، بنابراین صادرات فولاد و فرآیندهای مالی آن ها، دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت آن به چرخه کشور نیز دچار مشکل شده است.

ضمن اینکه انجمن فولاد در واردات و تهیه مواد مورد نیاز نیز به شدت دچار چالش بوده است و به همین دلیل خواستار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد شده است.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید