سازمان های مدیریت شهر تهران و نظام مهندسی تفاهم نامه همکاری امضا کردندبه گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، این تفاهم نامه با موضوع ارتقای توانمندی ها و ظرفیت های آمادگی شهر تهران در مواجهه با حوادث با استفاده از ظرفیت این دو سازمان است.
براساس این تفاهم نامه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران متعهد به برگزاری دوره های مختلف آموزش مدیریت بحران، تأمین امکانات آموزشی از قبیل محتوا و تجهیزات آموزشی، مربی و بیمه حوادث برای شرکت کنندگان در دوره، زمینه سازی حضور فعال اعضاء آموزش دیده سازمان نظام مهندسی در ساختار مدیریت بحران محلات شهر تهران و استفاده از ظرفیت های قابل حصول سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی، بین المللی، مردم نهاد، سازمان ها و دفاتر زیر مجموعه سازمان ملل و بخش خصوصی برای اجرای مطلوب تر موضوع تفاهم نامه می شود.
همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز متعهد می شود تا نسبت به هماهنگی حضور فعال اعضاء آموزش دیده نظام مهندسی در ساختار مدیریت بحران محلات شهر تهران، همکاری و مشارکت در پروژه های ارزیابی خطرپذیری و ایجاد بانک های اطلاعاتی ، همکاری در صدور مدارک آموزشی مشترک با هماهنگی طرفین، زمینه سازی و مساعدت لازم به منظور گنجانده شدن مباحث مدنظر «سازمان» در حوزه مدیریت بحران در دوره های آموزشی و آزمون ارتقاء پایه مهندسین اقدام کند.
خبرنگار: عاطفه نژادسالاری – انتشار: محسن فتاحی
تهرام/9353**1625انتهای پیام /*