مهمترین رویدادهای خبری لرستان در هجدهم مهر سال 96**خرم آباد
-نشست کمیته همکاری حوزه های علمیه وآموزش و پرورش
-نشست خبری رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی
همه دستگاهها، نهادها، شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه روزانه خود را یک روز قبل از طریق شماره 33220808 به خبرنگاران ایرنا مرکز لرستان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33206951 ارسال کنند.
مهمترین اخبار و رویدادهای استان لرستان علاوه بر سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی استان لرستان به نشانی http://www.irna.ir/lorestan در کانال تلگرامی irnalorestan@ نیز منتشر می شوند.
7274/6060
خبرنگار:مریم نریمانی**انتشاردهنده:محمد علیدوستیانتهای پیام /*