ویدئو / ایران از خشکسالی عبور کرده‌ است؟

ویدئو / ایران از خشکسالی عبور کرده‌ است؟

بهار امسال در ادامه دو سال گذشته بارش‌های خوبی را تجربه می‌کند. همین موضوع دوباره بحث پایان خشکسالی و ترسالی را پیش کشید. این‌که با وجود این بارش‌ها، آیا ایران وارد دوره ترسالی شده است؟ در این ویدئو با بررسی آخرین وضعیت بارش‌ها در ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهیم.

خبرنگار: سارا سبزی / تدوینگر: آرام توکلی

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید