کاهش بیش از ۲ درصدی نرخ بیکاری استان تهران در تابستان سال جاری

مسعود شفیعی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح نرخ بیکاری در استان تهران گفت: نرخ بیکاری استان در تابستان سال ۹۹ نسبت به بهار همین سال ۲.۴ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب این نرخ از ۸.۸ درصد در بهار سال ۹۹ به ۶.۴ درصد در تابستان امسال رسیده است. بر اساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران در فصل تابستان سال جاری ، برابر با ۶.۴ درصد برآورد شده است.

وی افزود: این آمار نشان می دهد که  ۶.۴  درصد افراد حاضر در سن اشتغال و جمعیت فعال استان تهران در تابستان امسال بیکار بوده اند. نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران در فصل تابستان نسبت به فصل بهار سال جاری ۰.۸ درصد کاهش داشته است. در حقیقت این نرخ از ۴۰.۳ درصد در بهار سال جاری به ۳۹.۵ درصد در تابستان امسال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: در تابستان سال ۱۳۹۹، به میزان ۳۹.۵  درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. نرخ بیکاری کل کشور در فصل تابستان سال جاری ۹.۵ درصد بوده که نسبت به فصل بهار سال جاری که ۹.۸بوده ۰.۳ کاهش را نشان می دهد.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید