30 درصد کودکان زیر 6 سال خراسان رضوی زیر پوشش آموزشیغلامحسین حقدادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیمی از این کودکان در مهدهای کودک زیر پوشش بهزیستی و نیمی دیگر در مراکز پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش آموزشهای تدوین شده مخصوص سن و دوره خود را فرا می گیرند.
وی به فعالیت 1400 مهدکودک شهری و روستایی در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: 85 هزار کودک در این مهدها آموزش می بیند. آموزش در مهدهای کودک بر اساس محتوای تدوین شده، هدفمند و متناسب با سنین کودکان است.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: در این محتوای آموزشی جنبه های مختلف نیاز کودکان در نظر گرفته می شود و آموزشهای قرآنی نیز یکی از محورهای مهم و پراهمیت است.
وی سنین یک تا 6 سال را مهمترین دوره یادگیری و آموزش پذیری توصیف و بیان کرد: در این دوره سنی خانواده ها علاوه بر یادگیری آموزشهای ویژه این سن باید به کودکی و بازیهای کودکان نیز اهمیت دهند و صرفا به دنبال آموزش کودک نباشند. بسیاری از اصول و قواعد رفتاری و زندگی را کودکان در بازیهای کودکانه فرا می گیرند.
حقدادی همچنین توسعه آموزشهای مهد در مناطق روستایی و کم برخوردار را از اولویتها در سالهای اخیر ذکر و بیان کرد: 45 درصد مهدهای کودک خراسان رضوی در مناطق روستایی و کم برخوردار شهری فعالیت دارند.
16 مهر ماه ‘روز جهانی کودک’ نامگذاری شده است.
خبرنگار: آرزو جاودانی **انتشار: حسین کریم زاده
7496/1858انتهای پیام /*